අල්ලස් ගැනීමට තැත්කළ හලාවත වැඩබලන සහකාර පොලිස් අධිකාරී අත්අඩංගුවට

20

හලාවත වැඩබලන සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයා අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ, රුපියල් ලක්ෂ දෙකකට ආසන්න මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේදීයි.

හලාවත – මුන්නේෂ්වරම් ප්‍රදේශයේ පිහිටි දේවාලයක හිමිකරුවෙකුගෙන් මෙම අල්ලස් මුදල ඔහු ලබා ගැනීමට තැත්කර ඇති බවයි NEWS24 වාර්තාකරු පැවසුවේ.

අල්ලස් මුදලින් රුපියල් 1,90,000ක මුදලක් ලබා ගැනීමට යාමේදී සැකකාර වැඩබලන සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව සඳහන්.

Your Comments