අරුවක්කාලු කසළ රඳවනයේ අපජල ටැංකියේ සිදු වූ පිපිරීම ගැන පොලීසියෙන් පුළුල් විමර්ශනයක්

9

අරුවක්කාලු සනීපාරක්ෂක කසල රදවනයේ අපජලය එකතු කරන නියාමන ටැංකියේ සිදුවූ පිපිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය පුලුල් විමර්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඒ සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා මෙලෙස කරුණු පැහැදිලි කළා.

Your Comments