අයහපත් කාළගුණයෙන් සාමාන්‍ය පෙල විභාගයට ගැටලුවක් නැහැ

6

දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 10 කට බලපා ඇති ආපදා තත්ත්වයද සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ කටයුතුවලට බාධාවක් වී නොමැති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා පවසනවා.
ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ බදුල්ල, මඩකලපුව, අම්පාර, මන්නාරම, මුලතිව්, කළුතර, හම්බන්තොට, කෑගල්ල, මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල පිහිටුවා ඇති විභාග මධ්‍යස්ථානවලට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සියලූම අයදුම්කරුවන් විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා පැමිණි බවයි.
අද පෙරවරු 8යි 30 ට මධ්‍යස්ථාන 4, 987 කදී ආරම්භ වූ විභාගය සඳහා අයදුම්කරුවන් හත්ලක්ෂ 17,008ක් සුදුසුකම් ලබා සිටියා.

Your Comments