අයහපත් කාලගුණයෙන් වතු නිවාස රැසකට හානි
ගාමිණි බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක - මස්කෙළිය

24

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට පවතින අයහපත් කාලගුණයත් සමඟම වතු නිවාස රැසකට හානි සිදු වී ඇති බව වාර්තා වනවා.
නෝටන් බ්‍රිජ්, ඔස්බොන් වතු යාය හරහා අද අළුයම හමා ගිය දැඩි සුළඟකින් වතු නිවාස 10 කට පුර්ණ හා අර්ධ හානි සිදු ව ඇති බවයි නිව්ස් 24 වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.
ඉන් කිසිවෙකුටත් තුවාල සිදු වි නොමැති අතර හානි වු නිවාස වල පදිංචිව සිටි පවුල් 10ට අයත් සමාජිකයන් සිය ඥාති, හිතවතුන්ගේ නිවාසවල තාවකාලිකව නතර කිරීමට වතු පාලනාධිකාරිය පියවර ගෙන ඇති බව සඳහන්.
හානි වු වතු නිවාස අලුත් වැඩියා කිරීමට ද වතු පාලනාධිකාරිය විසින් පියවර ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

Your Comments