“අයවැය සම්මත කර ගැනීම ගැටලුවක් නෑ”

25

අයවැය පාර්ලිමේන්තුව තුළ දී සම්මත කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගැටලුවක් නොමැති බව අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා.

විදේශ ණය රැසක් ගෙවීමට ඇති වසරක් වුවත් ජනතාවාදී අයවැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට රජය කටයුතු කරන බවයි හෙතෙම සදහන් කළේ.

කොළඹ පැවැති වැඩසටහනකින් පසුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා.


නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් ද මෙහිදී මාධ්‍යවේදීන් අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගෙන් විමසා සිටියා.

Your Comments