අපි වෙනුවෙන් අපි රියදුරන්ගේ එකමුතුව ජනපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක

30

අපි වෙනුවෙන් අපි රියදුරන්ගේ එකමුතුව අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරත වුණා.
ඒ, අන්තර්ජාල යෙදවුම් භාවිතා කරන කුලීරථ රියදුරන්ට පසුගිය කාලයේ එල්ලවූ ප්‍රහාරවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් කඩිනමින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින්.
ඊට එක්වෙමින් අදහස් දැක්වූ අපි වෙනුවෙන් අපි රියදුරන්ගේ එකමුතුවේ සම කැඳවුම්කරු නිශාන්ත ෂර්ලි මහතා පැවසුවේ තම ගැටලුව පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාට සන්දේශයක් ද භාරදිමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

Your Comments