අනුරාධපුරයේ පාසල් කිහිපයක් වසා තැබෙයි

13

පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් අද සිට 29 වන දා දක්වා අනුරාධපුර නගරයේ පාසල් කිහිපයක් වසා දමන බව උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ආරක්ෂක රාජකාරි කටයුතු සඳහා අනුරාධපුරයට පැමිණෙන පොලිස් නිලධාරින්ට නවාතැන් පහසුකම් ලබාදීම සඳහා එම පාසල් වසා තැබෙනු ඇති.

ඒ අනුව අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලය, අනුරාධපුර වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර මහා විද්‍යාලය, සහිරා මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය, මහා බෝධිය විදුහල, මිහින්තලේ මහා විදුහල සහ තන්තිරිමලේ විමලඥාණ යන පාසල් වසා දැමීමට නියමිතයි.

මිට අමතරව තවත් පාසල් කිහිපයක් එලබෙන 28 සහ 29 යන දෙදින පමණක් වසා දැමීමටද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව තිරණය කර තිබෙනවා.

අනුරාධපුර ස්වර්ණපාලි බාලිකා විදුහල, විවේකානන්ද මහ විදුහල, නිවන්තකචේතිය මහ විදුහල, කම්මලක්කුලම විදුහල, කුරුන්දන්කුලම මහා විදුහල, මිහින්තලේ මුස්ලිම් විද්‍යාලය සහ මිහින්තලේ ආදර්ශ ප්‍රාථමික පාසල් එලෙස වසා දැමෙන බව සඳහන්.

Your Comments