අන්තරේ විරෝධතාවට කදුළු ගෑස්

37

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය විසින් ආරම්භ කළ විරෝධතාවයට පොලීසිය ජල හා දඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයන් එල්ල කර තිබෙනවා.
රජරට සහ අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලවල සිසුන්ගේ පන්ති තහනම් කිරීම අත්හිටුවන ලෙස ඉල්ලමින් ඔවුන් මෙම විරෝධතාව ආරම්භ කළා.
ඒ හේතුවෙන් කොළඹ පුරහල අවට සහ ගාලු මුවදොරට පිවිසෙන මාර්ගයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක්  ද හටගෙන තිබෙනවා.

 

Your Comments