අනවසර ඉදිකිරීමක් ඉවත් කිරීමට එරෙහිව රත්නපුරේ විරෝධතාවයක්

34

අනවසර ලෙස ඉදිකළ නිවසක් ඉවත් කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් රත්නපුර කහවත්ත කෙටේතැන්න ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් අද එම ස්ථානයේ උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා.
එම ඉදිකිරීම ඉවත් කරන අවස්ථාවේ පොලීසිය පුද්ගලයෙකුට පහරදුන් බවට ද උද්ඝෝෂණයේ නිරත පිරිස් චෝදනා කළා.
එම නිවස ඉදිකළ භූමිය පැල්මඩුල්ල රාජ්‍ය වතුයායට ද අයත් බවයි වාර්තා වන්නේ.

Your Comments