අධිවේගී මාර්ග ආශ්‍රිතව විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක්

33

අධිවේගී මාර්ග ආශ්‍රිතව විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
අධිවේගි මාර්ග මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ එස් ඕපනායක මහතා සඳහන් කළේ විශේෂ කාර්ය බළකාය හා පොලිසිය එක්ව ජංගම මුර සංචාර පවත්වන බවයි.
කාර්යාල පරිශ්‍ර සම්බන්ධයෙන් ද අවධානය යොමු කර ඇති බවයි හෙතෙම සදහන් කළේ.
වැලිපැන්න සේවා ස්ථානයේද අමතර ආරක්ෂාවක් යොදවා ඇති බව සදහන්.
අධිවේගි මාර්ග මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ එස් ඕපනායක මහතා තවදුරටත් කියා සිටියේ මෙම කටයුතු සදහා ජනතා සහය අපේක්ෂා කරන බවයි.

Your Comments