අධිවේගයේ බස් ගාස්තු පහළ දැමීමක්

95

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මහරගම සිට ගාල්ල සහ මහරගම සිට මාතර දක්වා බස් ගාස්තු හෙට සිට පහත දැමීමට ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

එම කොමිසම සඳහන් කළේ, හෙට සිට මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයෙන් බස් සේවාවන් ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවයි.

නව බස් සේවාව හේතුවෙන් මෙම ගාස්තු සංශෝධනය සිදු වනු ඇති.

මහරගම – ගාල්ල අධිවේගී මාර්ග බස් ගාස්තුව හෙට සිට රුපියල් 20කින් පහත දමා ඇති බව සදහන්.

ඒ අනුව මාකුඹුර සිට ගාල්ල අතර නව මිල රුපියල් 420ක්.

මහරගම සිට මාතර අතර රුපියල් 550ක් ලෙස පැවති බස් ගාස්තුව ද හෙට සිට රුපියල් 20කින් පහළ දැමෙනවා.

Your Comments