අධිවේගයේ දීප්ත ප‍්‍රතිරෝධක පුවරු සවි කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්

50

අධිවේගී මාර්ගවල දීප්ත ප‍්‍රතිරෝධක පුවරු සවි කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

අධිවේගි මාර්ග මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ එස් ඕපනායක මහතා සඳහන් කළේ ඒ අනුව දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගයේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් කි‍්‍රයාත්මක බවයි.

ගැලණිගම සිට දොඩංගොඩ හුවමාරු මධ්‍යස්ථානය අතර කිලෝ මීටර් 26ක දුරක් තුළ එය සිදු කෙරෙනු ඇති.

තාක්ෂණික කමිටු මඟින් ලැබෙන නිර්දේශ මත අධිවේගි මාර්ගයේ අවශ්‍ය අනෙකුත් ස්ථානවලද මෙම පුවරු සවිකිරිමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

Your Comments