අධික උෂ්ණත්වයෙන් ජනතාව අතර රෝග රැසක්

41

පවතින දැඩි උෂ්ණත්වයත් සමග ළමුන් සහ වැඩිහිටි ප්‍රජාව අතර, චර්ම රෝග ඇතුළු විවිධ ආබාධ රැසක් වාර්තා වන බව ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා මහතා පවසනවා.
හෙතෙම කියා සිටියේ දරුවන් හිරු රෂ්මියට නිරාවරණය කිරීම හැකි තාක් අවම කරන ලෙසයි.
තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා මහතා පැවසුවේ දැඩි හිරු රෂ්මියත් සමග වැඩි වශයෙන් ජලය පානය කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වන බවයි.

Your Comments