අධිකරණයේ කරුණු දක්වන්නැයි වෛද ්‍ය සභාවට අධිකරණයෙන් නොතීසි

35

නොවැම්බර් මස 16 වනදා අධිකරණයේ කරුණු දක්වන්නැයි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට අභියාචනාධිකරණය අද නොතීසි නිකුත් කළා.
ඒ තමන් වෛද්‍යවරියක ලෙස ලියාපදිංචි කරන්නැයි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට ලබාදුන් නියෝගය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමෙන් එම සභාව අධිකරණයට අපහාස කර ඇතැයි කියමින් සයිටම් වෛද්‍ය උපාධිධාරිණියක ගොනු කළ පෙත්සම සලකා බැලූණු අවස්ථාවේදීයි.
අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු ප්‍රීති පද්මන් සූරසේන සහ අර්ජුන් ඔබේසේකර යන මහත්වරුන් හමුවේ මෙම පෙත්සම කැදවනු ලැබුවා

 

Your Comments