අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයට නුසුදුසු පුද්ගලියන්ට ගුරු පත්වීම් ලබාදීමට එරෙහිව වර්ජනයකට ගුරු සංගම් සුදානම්

48

දේශපාලන පලීගැනීම් වලට ලක්වූවන් බව පවසමින් අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රය සඳහා දහසකට අධික පිරිසකට පත්වීම ලබාදීම අත්හිටුවීමට පියවර නොගන්නේ නම් අනිද්දා දින සැලසුම් කර ඇති වැඩවර්ජනය අනිවර්්‍යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන බව ගුරු සංගම් අවධාරණය කරනවා.

ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා පැවසුවේ පලිගැනීමට ලක්වූවන් බව පවසමින් තම හිතවතුන්ට දේශපාලන පත්වීම් ලබාදීමට ආණ්ඩුව සැලසුම් කර ඇති බවයි.

ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලිං මහතා ද මේ පිළිබඳව අදහස් පළ කළා.

ඔහු කියා සිටියේ අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයට නුසුදුසු පුද්ගලියන්ට ගුරු පත්වීම් ලබාදීම වහාම අත්හිටවිය යුතු බවයි.

එසේ නොමැති නම් අනිද්දා දින ක්‍රියාත්මක කරන වැඩවර්ජනයනයට අමතරව දැඩි වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ජෝසප් ස්ටාලිං මහතා කියා සිටියා.

Your Comments