“අධ්‍යාපනයට සහ සෞඛ්‍යයට වැඩිම මුදලක්”

6

ජාතික ආරක්ෂාවෙන් පසු අධ්‍යාපනයට සහ සෞඛ්‍යයට වැඩිම මුදලක් වැය කළේ වත්මන් ආණ්ඩුව පමණක් බව අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා.

ඒ අලු‍ත්ගම දර්ගා නගරයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින්.

Your Comments