අද සිට වැසි වැඩිවෙයි

26

දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසේ වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් අද දිනයේ සිට අපේකෂා කරන බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

කාර්යයේ නියුතු කාළගුණ විද්‍යාඥ නිමල් බණ්ඩාර ඒකනායක මහතා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments