අදත් වැසි – තරමක තද සුළං

20

අද දිනයේත් වැසි වාර කිහිපයක් හට ගැනෙනු ඇති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
ඇතැම් ප්‍රදේශවලට තරමක තද සුළං තත්වයක් ද ඇති විය හැකියි.

Your Comments