අදත් පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

43

අදත් පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා.

ඒ රාත්‍රී 10 සිට හෙට අලුයම 4.00 දක්වායි.

මේ අතර ප්‍රදේශ කිහිපයකට යළි දැනුම් දෙනතුරු වහා ක්‍රියාත්මකවන පරිදි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා.

ඒ කල්මුණේ, චවලකඩේ සහ සමන්තුරෙයි පොලිස් බල ප්‍රදේශවලටයි.

Your Comments