අඩි සීයේ විරෝධතාකරුවන් සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වටලයි

27

සූරියවැව අඩි 100 මාර්ගය ඉදි කිරීමේදී දේපළ අහිමිවූවන් වන්දි ඉල්ලා අදත් සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වටලනු ලැබුවා.
මේ හේතුවෙන් අද පෙරවරුවේ සිට මේ දක්වා එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සියලූ කටයුතු ඇණහිට ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.
විරෝධතාකරුවන් පවසන්නේ තමන් ආරම්භ කළ සත්‍යග්‍රහයට දින 44 ක් ගතවුවද සාකච්ඡාවක් හෝ ලබාදීමට ප්‍රදේශය නියෝජනය කරන ආණ්ඩුවේ කිසිදු දේශපාලනඥයෙකු මෙතෙක් පියවර ගෙන නොමැති බවයි.

Your Comments