අග්නිදිග විශ්විද්‍යාලයේ සිසුන් 15 දෙනා රිමාන්ඩ්

53

අම්පාර ඔලුවිල් අග්නිදිග විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල අත්පත් කරගෙන සිට පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් තාක්ෂණ පීඨයේ සිසුන් 15 දෙනා නොවැම්බර් 1 වැනි දා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලෙස අක්කරපත්තුව මහේස්ත්‍රාත් ඇන්තනී පෝල් මහතා අද නියෝග කළා.
අග්නිදිග විශ්ව විද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ සිසුන් හතරදෙනෙකුගේ ශිෂ්‍යභාවය ලබාදීම සහ තවත් සිසුන් 21 දෙනෙකුගේ පන්ති තහනම ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා මෙම පීඨයේ සිසුන් අඛණ්ඩ අරගලයක නිරත වුණා.
එයට පාලනධිකාරියෙන් පිළිතුරක් නොමැති වීම හේතුවෙන් මෙම සිසුන් පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල අත්පත් කර ගැනීමට උත්සාහ දැරීමෙන් අනතුරුවයි අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ.

 

Your Comments