අගමැති සහ ඉන්දුනීසියානු ජනපති අතර ද්විපාර්ශවික සාකච්ඡා

16

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ඉන්දුනීසියානු ජනාධිපති ජොකෝ විදොදෝ අතර ද්විපාර්ශවික සාකච්ඡා පවත්වා තිබෙනවා.
ඒ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ වියට්නාම සංචාරය අතරතුරදියි.
ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දුනීසියාව අතර මිත්‍ර සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගනිමින් ඉන්දීය සාගරයේ නිදහස් නාවුක ගමනා ගමනය සහ සාමය ආරක්‍ෂා කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල සඳහා එක්ව කටයුතු කළ යුතු බවට මෙහිදි දෙපාර්ශවය අතර එකඟතාවකට එළඹ තිබෙනවා.

Your Comments