තමන්ට තරම් හිරිහැර විඳිමට සිදු වූ දේශපාලනඥයෙක් නොමැත - එ.ජ.නි. මහලේකම් මහින්ද අමරවිර

 10/18/2017 - 13:18
49 reads

දේශපාලන ක්‍ෂේතය තුළ තමන්ට තරම් හිරිහැර විඳිමට සිදු වූ දේශපාලනඥයෙක් නොමැති බව එක්සත් ජනතා නිදස් සන්ධාන මහලේකම් මහින්ද අමරවිර මහතා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ එම හිරිහැර අභියෝග ඇතුළත් කෘතියක් තමන් විසින් ඉදිරියේදී නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්න බවයි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news