"7%ක් පොලිතින් තහනම ගැන දැනුවත් නැහැ"

 10/13/2017 - 14:53
54 reads

මෙරට ජනගහනයෙන් සියයට 63 ක ප්‍රමාණයක් පොලිතින් තහනමට අනුගතව කටයුතු කරන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසනවා.

එහි සභාපති ලාල් ධර්මසිරි මහතා සඳහන් කළේ සියයට 7ක පමණ ජනතාවක් පොලිතින් තහනම සම්බන්ධයෙන් කිසිවක් නොදැන සිටින බවයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news