ධීවර ගැටලු‍ව ගැන විශේෂ සාකච්ඡාවක් නවදිල්ලියේ දී

 10/13/2017 - 10:10
4 reads

ඉන්දීය ධීවර ගැටලු‍ව සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි හීදී අද පැවැත්වෙනවා.

දෙරටේ අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් අතර එම සාකච්ඡාව පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බව සඳහන්.

හෙට දිනයේදී ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සහ ඉන්දියාවේ කෘෂිකර්ම හා පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා අතර ද නවදිල්ලි නුවරදී ධීවර සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news