ආපදා අවම කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය අද - යාපනයේ 'සුනාමි පෙරහුරුවක්'

 10/13/2017 - 09:37
13 reads

ජාත්‍යන්තර ආපදා අවම කිරීමේ දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.

ආපදා අවමකිරීමේ ජාත්‍යන්තර වැඩහටහන 2015 දී ආරම්භවූයේ අපේක්ෂිත් ඉලක්ක 2030 වනවිට සපුරා ගැනීම වෙනුවෙන්.
ජාත්‍යන්තර ආපදා අවම කිරීමේ දිනය ට සමගාමීව ආරම්භ කෙරුණු එය සෙන්ඩායි රාමුව (Sendai Framework) ලෙසයි හඳුන්වන්නේ.

2015 මාර්තු මාසයේදී ජපානයේ සෙන්ඩායි නුවර පැවති ආපදා අවම කිරීමේ එක්සත් ජාතීන්ගේ තුන්වන සමුළුවේ දී ( සෙන්ඩායි සමුළුව) මෙම සෙන්ඩායි රාමුව එළිදක්වනු ලැබුවා.

ඒ හා සමගාමීව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය දිවයින පුරා වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි එහි සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සඳහන් කළේ.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සුනාමි පෙරහුරු වැඩසටහනක් ද අද පැවැත්වීමට නියමිතයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
disaster reduction