වසා දමා තිබූ කැළණි සරසවිය ලබන 16 දා යළි විවෘත කෙරේ

 10/11/2017 - 15:54
9 reads

තාවකාලිකව වසා දමා තිබූ කැළණි විශ්වවිද්‍යාලය ලබන 16 දා යළි විවෘත කරන බව විශ්වවිද්‍යාල පාලනාධිකාරිය පවසනවා.
විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ ගැටුමක් හේතුවෙන් පසුගිය දා විශ්වවිද්‍යාලය තාවකාලිකව වසා දැමීමට පාලනාධිකාරිය පියවර ගනු ලැබුවා.
ඒ අනුව ලබන 15 වනදා සිට නේවාසිකාගාර වෙත පැමිණිය හැකියි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news