ගුරුවරුන් 4600කට නැගෙනහිර ගුරු පුරප්පාඩු

 10/11/2017 - 13:25
2025 reads

නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපනය කලාපය තුළ ගුරුවරුන් හාරදහස් හයසියයක පමණ පුරප්පාඩු ඇති බව සැලසුම් භාර පළාත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ එම්.ඒ.එම් උනයිස් මහතා පවසනවා.

NEWS 24 වෙත අදහස් දක්වමින් හෙතෙම වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ හඳුනාගනු ලැබූ අධ්‍යාපන කළාප 4 ක පමණ අධ්‍යාපන මට්ටම දුර්වල මට්ටමක පවතින බවයි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news