පුත්තලම සහ උතුර දුම්රිය කාලසටහන වෙනස් වෙයි

 10/11/2017 - 07:27
53 reads

පුත්තලම  දුම්රිය මාර්ගයේ සහ යාපනය ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු හේතුවෙන් දුම්රිය ධාවන කාලසටහන තාවකාලිකව වෙනස් කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

NEWS 24 වෙත අදහස් දක්වමින් දුම්රිය ගමනා ගමන අධිකාරි විජය සමරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කලේ පුත්තලම දුම්රිය මාර්ගයේ කුරණ සහ මීගමුව අතර ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදිිකිරිම් කටයුත්තක් හේතුවෙන් දුම්රිය ධාවනය නතර කෙරෙන බවයි.

ඒ අනුව මෙම මස 14 වන දින පෙරවරු 8 සිට 15 වන දින පස්වරු 8 දක්වා එම මාර්ගයේ දුම්රිය කාල සටහන වෙනස් කර තිබෙනවා.

මේ අතර ලබන 23 වනදා උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ද පාලමක ඉදිකිරිම් කටයුත්තක් හේතුවෙන් දුම්රිය ධාවනය තාවකාලිකව නතර කෙරුණු ඇති.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news