අලුත්ගම ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 9ක ජල කප්පාදුවක්

 10/10/2017 - 11:00
2 reads

අතවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ රැසකට අද පැය 9ක කාලක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා.
ඒ අනුව පයාගල, මග්ගොන, බේරුවල, කළුවාමෝදර, මොරගල්ල, අළුත්ගම, දර්ගානගරය සහ බෙන්තොට යන ප්‍රදේශවලට අද පෙරවරු 9 සිට පැය 9ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news