'විශ්‍රාමයට සවියක්'

 10/08/2017 - 07:08
6 reads

ජාතික විශ්‍රාමික දිනය අදට යෙදි තිබෙනවා.
මෙවර ජාතික විශ්‍රාම දින සැමරුම් උළෙල සියලු  පළාත් නියෝජනය වන පරිදි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සම්බන්ධීකරණයෙන් පැවැත්වෙන බවයි විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.
“විශ්‍රාමයට සවියක්”  යන්න මෙවර එහි තේමාවයි.
 විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියා පිළිබඳව ආර්ථික හා සමාජයීය වශයෙන් යහපත් වූ කථිකාවන්  ගොඩනැගීම  මෙවර විශ්‍රාම දින සැමරුම් උළෙලේ අරමුණ බව  විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news