න්‍යෂ්ටික අවි ව්‍යාප්තිය වැළක්වීමේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

 10/08/2017 - 05:46
221 reads

ශ්‍රී ලංකාව තුළ න්‍යෂ්ටික, රසායනික හෝ ජීව විද්‍යාත්මක අවි ව්‍යාප්තිය වැළක්වීම සම්බන්ධයෙන් වන නියෝග ඇතුළත් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් රජය නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම අවි සන්තකයේ තබා ගැනීම, වැඩිදියුණු කිරීම සහ ප්‍රවාහනය මෙම නියෝග යටතේ වරදක් බවයි ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ.

එම වරද සම්බන්ධයෙන් මහාධිකරණය විසින් වරදකරු කරනු ලබන පුද්ගලයෙකුට වසර 20කට නොවැඩි සිර දඬුවමක් හෝ රුපියල් මිලියන 5කට නොවැඩි දඩයකට යටත් වීමට සිදුවනවා.

එවැනි වරදක් සඳහා සහය වීම හෝ මුදල් සැපයීම ද මෙම නියෝග යටතේ වරදක්.

ඒ අනුව එවැනි අයෙකුට මහාධිකරණය විසින් වසර 5කට නොවැඩි සිර දඩුවමක් හෝ රුපියල් මිලියනයකට නොවැඩි දඩයකට යටත් කළ හැකියි.

1968 අංක 45 දරණ එක්සත් ජාතීන්ගේ පනතේ දෙවන වගන්තිය යටතේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා  විසින් එම නියෝග සකස් කර තිබෙනවා.

 

 

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news