වී සහ සහල් ගැන තොරතුරු අන්තර්ජාලයෙන්

 09/28/2017 - 08:18
97 reads

මෙරට වී  වගාව  සහ සහල් පිලිබද කාලීන තොරතුරු ඇතුලත් අන්තර්ජාල දත්ත සංචිතයක් නිර්මාණය කිරීමේ කටයුතු මේ දිනවල සිදුවන බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කරනවා.
සෑම වසරකම වී සහ සහල්වලට ස්ථාවර මිලක් නියම කිරීම ආදී ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීමේදී නිශ්චිත දත්ත මුලාශ්‍රයක් නොතිබීමෙන් ඇතිවන දුෂ්කරතාවලට පිලියමක් ලෙසයි මෙම දත්ත සංචිතය නිර්මාණය කර ඇත්තේ.
මෙම දත්ත සංචිතය මගින් වගා කිරීමට නියමිත භූමි ප්‍රමාණය, වගාකළ ඉඩම් ප්‍රමාණය, මුළු වී නිෂ්පාදනය, දැනට පවතින වී තොග ප්‍රමාණය,       වී අලෙවි මණ්ඩලය මිලදී ගත් වී ප්‍රමාණය සහ සහල් ආනයන අපනයන ඇතුළු තොරතුරු රැසක් ලබා ගත හැකි වනවා.
මේ සඳහා දත්ත ඇතුළත් කිරීම ලබන මහ කන්නයේ සිට ආරම්භ වන බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කළේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news