උසස් පෙළට එන නව විෂයයන් මෙන්න

 09/21/2017 - 10:36
1516 reads

2019 වසරේ සිට සමස්ත පාසල් පද්ධතිය ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට අදාළ නව විෂයන් හදුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ, වසර 13ක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේයි.

මෙම විෂය ධාරාව වෘත්තිය විෂය ධාරා ලෙස හදුන්වන අතර එය පොදු විෂය මාලාව හා ව්‍යවහාරික විෂය මාලාව වශයෙන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකින් සමන්විතයි.

පොදු විෂය මාලාව යටතේ විෂය ක්‍ෂේත්‍ර 09ක් ආවරණය කෙරෙනවා.

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ වෘත්තීය විෂය ධාරාවට ඇතුළත් වන සියලු සිසුන් අධ්‍යයන වසර 02ට අයත්, පළමු මාස 06දී මෙම විෂය ක්‍ෂේත්‍රයන් අනිවාර්යයෙන්ම හැදෑරිය යුතුයි.

ඒ අනුව සිංහල හෝ දෙමළ වශයෙන් පළමු බස, ව්‍යවහාරික ඉංග්‍රීසි සහ සන්නිවේදන කුසලතා සංවර්ධනය, සෞන්දර්ය රසාස්වාදය හා සබැඳි කුසලතා, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ කුසලතා, සිසුන් විසින් ප්‍රගුණ කළ යුතු එම විෂය ක්‍ෂේත්‍ර අතර වනවා.

එමෙන්ම පුරවැසිභාවයට අදාළ කුසලතා,  සමාජ යහ පැවැත්ම සඳහා අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය හා ජීවන කුසලතා, ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා, ක්‍රීඩා හා අනෙකුත් විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම්, වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන් යන විෂයන්ද මෙම විෂය ක්‍ෂේත්‍රයට අයත්.

මෙම පොදු විෂය මාලාවේ අරමුණ වන්නේ සිසුන් තුළ ප්‍රායෝගිකව අත්‍යාවශ්‍ය වන පෞරුෂත්වය ඇතුළු අනෙකුත් මූලික කුසලතා තහවුරු කිරීමයි.

ඉන් අනතුරුව ඉදිරි මාස 18 තුළ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා විෂයන් 26ක් අතුරින් කැමති එක් විෂයක් තෝරා ගැනීමට සිසුන්ට සිදු වනවා.

රැකියා වෙළඳපොළ ජය ගත හැකි වෘත්තිය සංවර්ධන කුසලතා ප්‍රායෝගිකව අත්පත් කර ගත හැකි විෂයන් හැදෑරීමට මේ හරහා සිසුන්ට සෘජුව අවස්ථාව හිමිවන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news