උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ දෙවන අදියර 13 වනදා සිට

 09/11/2017 - 17:37
91 reads

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ දෙවන අදියර අනිද්දා සිට ආරම්භ වනවා.
එලඹෙන 26 වන දා දක්වා පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු සිදු කෙරෙන අතර, ඒ හේතුවෙන් පාසල්  7 ක් සම්පූර්ණයෙන් වසා තැබෙනු ඇති.
එම කාලය තුළ තවත් පාසල් 20 ක් අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කෙරෙන අතර වාරයේ කොටසක් පමණක් වසා ඇගයීම් කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිතයි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news