ඇමති රාජිත අතුරුදන්වූවන්ගේ ඥාතීන් හමුවෙයි

 04/02/2017 - 17:25
6 reads

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා අද වවුනියාවේදි යුධ සමයේ අතුරුදහන්වූවන්ගේ ඥාතීන් හමු වුණා.
ඒ, වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ අතුරුදහන්වූවන්ගේ ඥාතීන් 38 වන දිනටත් වවුනියාව තැපැල් කාර්යාලය ඉඳිරිපිට උපවාසයේ නිරතවන අවස්ථාවේදීයි.
ඔවුන් අමාත්‍යවරයා වෙත කියා සිටියේ යුධ සමයේ අතුරුදහන්වූවන් සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිසි පිළිතුරක් ලබාදීමට රජය කටයුතු නොකිරීම කණගාටුවට කරුණක් වන බවයි.
අතුරුදහන්වූවන්ගේ ගැට`ථව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඇතු`ථ වගකිව යුතු අංශ සමඟ සාකච්ජා කිරීමට කටයුතු කරන බව එහිදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

ඡායාරූප - මාධව කුලසූරිය - වවුනියාව

රාජිත සේනාරත්න
Rajitha Senarathna