ප්‍රවීන ගායන ශිල්පිනී විවියන් ද සිල්වා මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

 04/02/2017 - 16:26
9 reads

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනී විවියන් ද සිල්වා බොරලැස්ස මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.
අභාවප්‍රාප්ත වන විට ඇය 86 හැවිරිදි වියේ පසු වුණා.
බෞද්ධ ගීත වැඩි ගණනක් ගායනා කළ ගායිකාවක වන විවියන් ද සිල්වා මහත්මිය දුර පෙනෙන තැනිතලා, නවතින්න තිස්ස, සැරදේ, වැනි ගීත රැසක් ගායනා කළා.
විවියන් ද සිල්වා බොරලැස්ස මහත්මියගේ අවසන් කටයුතු සිදු කෙරෙන දිනය පසුව දැනුම් දෙන බවයි ඥාතීන් සඳහන් කළේ.