ජාතික ගීය භාෂා දෙකෙන් දෙවරක් ගයනු වෙනුවට සංහිඳියාවට අලුත් යෝජනාවක්

 09/07/2017 - 21:51
298 reads

ජාතික ගීය සිංහලෙන් සහ දමිළ භාෂාවෙන් වෙන වෙන වෙනම ගයනා කරන උත්සව අවස්ථා දැක ගන්නට තිබෙනවා.

එසේ වුවද එකම අවස්ථාවේ ජාතික ගීය සිංහලෙන් සහ දමිළ භාෂාවෙන් ගායනා කිරීම තුළින් එය සංහිඳියාවට මහත් ආදර්ශයක් බව සඳහන් කෙරෙමින් අලුත් යෝජනාවක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ  අවධානයට යොමුව තිබෙනවා.

ජාතික ගීය භාෂා දෙකෙන් දෙවරක් ගයනු වෙනුවට, එකම අවස්ථාවේ භාෂා සම්මිශ්‍රණයෙන් ජාතික ගීය ගායනය සුදුසු බවටයි එම යෝජනාවෙන් දැක්වෙන්නේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news