මත්ද්‍රව්‍ය සහ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් ගැන කියන්න නව දුරකතන අංක 3ක්

 08/13/2017 - 16:01
682 reads

මත්ද්‍රව්‍ය සහ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියක් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා මූලස්ථානයේ ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව, මහජනතාවට දුරකතන මාර්ග ඔස්සේ ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා දිය හැකි අතර ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය පිලිබඳ රහසිගතභාවය තහවුරු කරන බවයි පොලීසිය සඳහන් කරන්නේ
සාර්ථක තොරතුරු ලබා දෙන්නන්ට මුදල් ත්‍යාග පිරිනැමීමට ද නියමිතයි.
ඒ අනුව, 011 2 580 518, 0112 058 552 සහ 0112 081 040 යන දුරකතන අංක ඔස්සේ මහජනතාවට තොරතුරු ලබා දිය හැකි බව පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කර සිටියා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news