"මැතිවරණ නැත්තේ ඇයි ? - බිය" - ශ්‍රීයානිගේ විග්‍රහය

 08/12/2017 - 14:41
87 reads

යහපාලන ආණ්ඩුව බිඳවැටේ යන බියෙන් රජය මැතිවරණ නොපවත්වන බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය චෝදනා කරනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශ්‍රීයානි විජයවික්‍රම මහත්මිය සඳහන් කරන්නේ මැතිවරණය පැවැත්වීමට බලධාරීන් කඩිනමින් පියවර ගත යුතු බවයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Sriyani Wijewickrama