විනිසුරුවන්ට විද්‍යුත් දත්ත ගබඩාවක්

 08/12/2017 - 13:42
5 reads

මෙරට විනිසුරුවන් වෙනුවෙන් විද්‍යුත් දත්ත ගබඩාවක් හදුන්වාදී තිබෙනවා.

විනිසුරුවරුන් පුහුණු කිරීමේ ආයතනයේදී ඊයේ මෙම කටයුතු සිදු කෙරුණා.

ඒ අනුව සෑම විනිසුරුවරයෙකුටම ලොව ඕනෑම ස්ථානයක සිට තම විද්‍යුත් සන්නිවේදන උපකරණ තුළීන්, නීතිමය කරුණු අධ්‍යයනය කිරීමට මෙම විද්‍යුත් දත්ත ගබඩාව මගින් හැකියාව පවතිනවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news