විදේශ කටයුතු නව ලේකම් - ප්‍රසාද් කාරියවසම්

 07/29/2017 - 21:10
69 reads

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස ප්‍රසාද් කාරියවසම් මහතා පත් කර තිබෙනවා.

ඒ මහතා මීටපෙර කටයුතු කළේ අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙසයි.

මේ අතර විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලෙක්මවරයා ලෙස කටයුතු කළ ඇසළ වීරකෝන් මහතා සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස පත්කර ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Prasad Kariyawasam