සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරුන් 05 දෙනෙකු ස්ථාන මාරු

 06/19/2017 - 19:35
14 reads

සේවයේ අවශ්‍යතාව මත වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරුන් 05 දෙනෙකු ස්ථාන මාරුකර තිබෙනවා.
පොලිස්පතිවරයාගේ නිර්දේශ මත ජාතික පොලිස් කොමිසන් සභාවේ අනුමැතිය පරිදි මෙම ස්ථාන මාරුවීම් සිදු කර ඇති බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.
ඒ අනුව, සහකාර පොලිස් අධිකාරි ඒ.අර්.පී.ජේ. ද සිල්වා මහතා තංගල්ල කොට්ඨාසයේ සිට කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය වෙත ද, කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයේ රාජකාරි කළ සහකාර පොලිස් අධිකාරි එම්.ඒ.ඒ.එස් ජයතිලක මහතා තංගල්ල කොට්ඨාසයට ද මාරු කර යවා ඇති බව සඳහන්.
මඩකලපුව කොට්ඨාසයේ රාජකාරි කළ සහකාර පොලිස් අධිකාරි පී.ටී සිසිර මහතා ගාල්ල කොට්ඨාසය වෙත මාරුකර යවා ඇති අතර ගාල්ල කොට්ඨාසයේ රාජකාරි කළ සහකාර පොලිස් අධිකාරි එස්.ආර්.එච් ගමගේ මහතා මඩකලපුව කොට්ඨාසයට මාරු කර තිබෙනවා.
සහකාර පොලිස් අධිකාරි පි.ජී.ආර්.සී.ඒ. ගම්ලත් මහතා පොළොන්නරුව කොට්ඨාසයේ සිට මාතර කොට්ඨාසයට මාරුකර ඇති බවයි පොලීසිය පැවසුවේ.