තොන්ඩමන් ඉල්ලා අස්වෙයි

 06/19/2017 - 19:33
3 reads

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපතිධුරය දරණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආරුමුගම් තොන්ඩමන් මහතා සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කර තිබෙනවා.
ඒ, හැටන් නගරයේ කැලිකසල බැහැර කිරීමට ඉඩමක් ලබාදීම සඳහා ඊට අදාළ රජයේ නිලධාරීන් කටයුතු නොකිරීම සහ කසළ බැහැරකිරීමට නිසි පියවරක් ගෙන නොමැති බව පවසමින්.
කැළිකසල ගැටළුව විසඳීමට තමන් අවස්ථා කිහිපයකදී ගත් තීරණ අදාළ නිලධාරීන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපොහොසත් වූ බවයි මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වාදෙන්නේ.
ඒ හේතුවෙන් තම ධුරයේ කටයුතු කිරීම පළක් නොවන බව සඳහන් කරමින් ඔහු සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කර තිබෙනවා.