රාජ්‍ය දේපල විකිණීමෙන් රජය ණය බරින් නිදහස් නොවන බව හෙළ උරුමය කියයි

 06/19/2017 - 19:29
3 reads

රාජ්‍ය දේපල විකිණීම ඔස්සේ රජය බලාපොරොත්තු වන්නේ ණය බරින් නිදහස් වීම නොවන බව පිවිතුරු හෙළ උරුමය පවසනවා.
දේශපාලකයින් සහ ඔවුන්ගේ හිතවාදීන්ගේ හිතසුව පිණිස එය සිදු කරන බවයි එහි නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා පෙන්වාදෙන්නේ