ගීතාගේ අභියාචන පෙත්සම විභාගයට පංචපුද්ගල කමිටුවක්

 06/19/2017 - 14:40
46 reads

සිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි කරමින් අභියාචනාධිකරණය ලබා දුන් තීන්දුවට එරෙහිව ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය ඉදිරිපත් කළ අභියාචනා පෙත්සම විභාග කිරීම සඳහා අගවිනිසුරුවරයා ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා.
ද්විත්ව පුරවැසිභාවය දැරීම හේතුවෙන් ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය දැරිය නොහැකි බව පවසමින් අභියාචනාධිකරණය තීන්දුවක් ලබා දුන්නේ පසුගිය මැයි මස 3 වනදායී.
එම තීන්දුව බල රහිත කරන ලෙස ඉල්ලමින් ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිත් කළා.
ඒ අනුව පත් කරනු ලැබූ අගවිනිසුරුවරයා ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල කමිටුව විසින් අදාල අභියාචනය එළඹෙන සැප්තැම්බර් මස 15 වනදා සළකා බලනු ඇති.