පුද්ගලයින් 3, 504 ක් තවමත් කඳවුරුවල

 06/19/2017 - 14:00
3 reads

දිවයිනට බලපෑ ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් අවතැන්වූ පවුල් 1, 022 කට අයත් පුද්ගලයින් 3, 504 දෙනෙකු තවදුරටත් කඳවුරු තුළ  ජීවත් වන බව ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.
එම මධ්‍යස්ථානය පැවසුවේ ඔවුන් කඳවුරු 77 ක් තුළ රඳවා සිටින බවයි.
ආපදා හේතුවෙන් නිවාස 20 දහස් 771 කට  පූර්ණ හානි සිදුවූ අතර අර්ධ හානි සිදුවූ නිවාස සංඛ්‍යාව 3, 124ක්.
මේ අතර, ලබන 23 වනදා සිට පවතින කාළගුණ තත්ත්වයේ වෙනසක් අපේක්ෂා කරන බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ අතුළ කරුණානායක මහතා පැවසුවේ ඒ අනුව දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට වැසි අපේක්ෂා කරන බවයි.