ඩෙංගු රෝගීන් අතර 3න් එකක් දරුවෙක්

 06/19/2017 - 14:35
6 reads

මේ දක්වා වාර්තාවී ඇති ඩෙංගු රෝගීන් පිළිබඳ සැලකීමේදී සෑම තිදෙනෙකුගෙන්ම එක් අයෙකු ළමයෙකු බව ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය පවසනවා.
ඒ පිළිබඳව වඩාත් අවධානය යොමු කළ යුතු බවයි ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ ප්‍රශීලා සමරවීර මහත්මිය පැවසුවේ.
මේ වන විට දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝගීන් 63 දහසකට අධික පිරිසක් වාර්තා වනවා.
වැඩිම පිරිසක් වාර්තා වී ඇත්තේ බස්නාහිර පළාතෙන්.
වසරේ ගතවූ කාලය තුළ ඩෙංගු රෝගය හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 200  දෙනෙකු මිය ගෙස් ඇති බවයි ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය පැවසුවේ.