අවිධිමත්ව කොළඹ නගරයට කසල බැහැර කළ 37 ක් අත්අඩංගුවේ

 06/19/2017 - 14:32
4 reads

කොළඹ නගරයට අවිධිමත් ලෙස කසල බැහැර කරන්නන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා යුධ හමුදාව සහ පොලීසිය එක්ව ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
කොළඹ නාගරික කොමසාරිස් වී.කේ. අනුර මහතා පැවසුවේ එලෙස අවිධිමත්ව කසල බැහැර කළ 37 දෙනෙකු මේ වන විට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි.