අර්බුදය අවසන් - ලක්ෂ්මන් යාපා වැඩ භාර ගන්න සූදානම්

 06/19/2017 - 07:25
11 reads

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්  ලක්ෂ්මන්  යාපා අබේවර්ධන මහතා අද  සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා.
රාජකාරී සිදු කිරීම සඳහා පැවති කාමර අර්බුදයක් හේතුවෙනුයි ඔහුගේ දිවුරුම්දීම කල් දමනු ලැබුවේ.
ඒ අනුව ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටි රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පරිහරණය කළ කාමර 9න් 3 ක් සහ එහි වෙනත් මහලක කොටසක් ලබා දීමට එකඟතාවය පල කර තිබෙනවා.
ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ අතර පසුගිය 31 වනදා සිදුවූ කැබිනට් සංශෝධනයේදී රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.
පසුගිය 2 වනදා ඔහු දිවුරුම්දීමට නියමිතව තිබූ අතර අමාත්‍යාංශයට හිමි කාමර කිහිපයක් කබීර් හෂීම් අමාත්‍යවරයා වෙනත් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා යොදා ගැනීම හේතුවෙන් මෙම අර්බුදය උද්ගත වුණා.
ඉන් අනතුරුව දීර්ඝ කාලයක් අමාත්‍යවරයාගේ දිවුරුම්දීම කල් දැමුණු අතර දිවයිනට බලපෑ ගංවතුර තත්ත්වය ද ඊට හේතුවක් වූ බවයි ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා පැවසුවේ.